Odszkodowania

W ramach proponowanej usługi świadczymy pomoc w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno za szkody osobowe jak i majątkowe. Zapewniamy naszym klientom pełną reprezentację zarówno na etapie polubownym jak i sądowym w I i II Instancji.

Zakres

Skutecznie dochodzimy rekompensaty za szkody wynikłe w skutek:

  • wypadków komunikacyjnych
  • wypadków przy pracy
  • zdarzeń objętych umowami ubezpieczenia: AC, NNW, ubezpieczenia mienia, na życie.
  • naruszenia dóbr osobistych
  • bezumownego korzystania z nieruchomości
  • wypadków rolniczych
  • nienależytego bądź niewykonania umowy
  • błędy lekarskie

Koszty

Nie pobieramy opłat wstępnych, zaliczek, przedpłat. Wszelkie opłaty sądowe uiszczane są na rachunek sądu bądź innych właściwych instytucji.

Wynagrodzenie

Realizacja zlecenia odbywa się na przejrzystych zasadach współpracy.  Wynagrodzenie kancelarii składa się wyłącznie z:

  • Kosztów zastępstwa procesowego – przyznanych przez sąd, w przypadku konieczności skierowania pozwu dodatkowo obok pretensji głównej, płatne wyłącznie w przypadku sukcesu przez  stronę przegrywającą postępowanie.

  • Prowizji od sukcesu płatnej dopiero po zakończeniu postępowania.

 

Roszczenia poniżej kwoty 10 tyś zł

Roszczenia powyżej kwoty 10 tyś do 30 tyś

Roszczenia powyżej kwoty 50 tyś  

Roszczenia powyżej kwot 100 tyś zł  

Wariant I – klient dokonuje wszelkich opłat sądowych i ponosi ryzyko za wynik postępowania

 

13%

 

10%

 

7%

 

4%

Wariant II – kancelaria pokrywa koszty postępowania, klient ponosi ryzyko za wynik postępowania

 

22%

 

20%

 

15%

 

10%

Wariant III – kancelaria pokrywa koszty postępowania i przejmuje ryzyko za wynik

 

35%

 

25%

 

18%

 

13%

 

„Zawsze dążymy do uzyskania świadczenia w możliwie maksymalnej wysokości.”

 

 


Poznaj nas osobiście w biurze

Intrest Consulting
ul. Banderii 4/129
01-164 Warszawa

  Formularz kontaktowy  |     Google maps
do góry
×

Formularz kontaktowy