Ubezpieczenia UNWW

Proponowana usługa prawna ma na celu odzyskanie należności wynikających z bezzasadnego pobrania przez Bank, w związku z zawartą umową kredytu hipotecznego opłat tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

 

 W w większości przypadków Klientowi banku, w sporze sądowym przysługują dwa roszczenia: 

 • roszczenie o zapłatę bezzasadnie pobranych opłat tytułem tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego 

 • roszczenie o takie ukształtowanie stosunku prawnego (umowy z bankiem), w wyniku którego bank utraci uprawnienie do pobierania składek na Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w przyszłości 

Zakres usługi

 • analiza dokumentów, przede wszystkim umowy kredytowej, pod względem możliwości zakwestionowania jej przepisów w zakresie ubezpieczenia  niskiego wkładu własnego;

 •  sporządzenie i skierowanie do banku wezwania do zapłaty oraz ukształtowania stosunku prawnego na przyszłość;

 •  ewentualnych rozmów ugodowych z bankiem

 •  zawarcie w imieniu Klienta porozumienia ugodowego z bankiem

 •  wytoczenie powództwa przeciwko bankowi oraz zapewnienie zastępstwa procesowego przed Sądem I i II instancji

 •  Sporządzenie wszelkich niezbędnych pism procesowych i innych pism w postępowaniu przed sądem I i II instancji

Analiza

Analiza dokumentów oraz ocena możliwości zakwestionowania postanowień umowy kredytowej jest bezpłatna. Dotychczasowe doświadczenie kancelarii wskazuje, iż klienci banków, których umowy kredytowe są obarczone wadami abuzywności w przypadku postawienia trafnych argumentów, mogą liczyć na zwrot wpłaconych opłat tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w pełnej wysokości wraz z odsetkami w wysokości ustawowej.

Wynagrodzenie  

Realizacja zlecenia odbywa się na przejrzystych zasadach współpracy.  Wynagrodzenie kancelarii składa się wyłącznie z:

 • Kosztów zastępstwa procesowego – przyznanych przez sąd dodatkowo obok pretensji głównej, płatne wyłącznie w przypadku sukcesu przez Bank

 • Prowizji od sukcesu płatnej dopiero po zakończeniu postępowania.

 

Roszczenia powyżej 2 tyś zł do 5 tyś zł

Roszczenia powyżej kwoty 5 tyś zł do 10 tyś zł

Roszczenia powyżej kwoty 10 tyś zł do 50 tyś zł

Koszty zastępstwa

900 zł

1800

3600


Prowizja

 

15%

 

10%

 

7%

Analiza i zgłoszenie sprawy  

Zgłoszenie sprawy następuje poprzez przesłanie dokumentów drogą mailową na adres kancelariia@intrest.com.pl lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.

W skład dokumentów niezbędnych do wstępnej analizy wchodzą:

 • umowa kredytu wraz z zawartymi aneksami

 • wyciąg z rachunku bankowego z informacją o wysokości pobranych składek tytułem ubezpieczenia UNWW


Poznaj nas osobiście w biurze

Intrest Consulting
ul. Banderii 4/129
01-164 Warszawa

  Formularz kontaktowy  |     Google maps
do góry
×

Formularz kontaktowy